Polska uczelnia w T.I.M.E.

Od niedawna drugą polską uczelnią stowarzyszoną w T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe), czyli stowarzyszeniu najlepszych europejskich uczelni inżynierskich, została Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. Warto w tym momencie wspomnieć, iż do T.I.M.E. należy 51 najlepszych europejskich uczelni inżynierskich z 19 krajów. Polską w tym gronie reprezentuje Politechnika Wrocławska i AGH. W T.I.M.E. stowarzyszone są także cztery uczelnie pozaeuropejskie – dwie z Japonii oraz po jednej z Chin i Brazylii. Gratulujemy!